Utdrag från Självmordsaktionen av Claus Beck-Nielsen


Men om man nu höjer sig en aning, upp över Nielsens samtid och hela det globaliserade nätet av konspirationsteorier, så får man syn på en detalj som återkommer överallt i Undantagstillståndet, och som med tiden också dyker upp i de flesta av teorierna.

Egentligen har den funnits där hela tiden, helt obeslöjad och fullt synlig för alla i det material – de bilder, videor, intervjuer, dagböckerna, anteckningsblock, webbloggs och andra vittnesbörd /…/ Det intressanta i detta sammanhang är emellertid varken de nakna kropparna eller soldaterna, utan däremot en detalj som står diskret lutad mot väggen lite närmare kameran i bildens nedre vänstra hörn: En stol. Inte vilken stol som helst. Det är exakt den – eller en exakt kopia av den – stol som av Nielsen, överallt i hans artiklar och dagböcker från Undantagstillståndet, kallas ”den vita platsstolen”/…/ Nästan samtliga europeiska och amerikanska videofilmade gisslan i Irak och de flesta av deltagarna i Nielsens & Rasmussens parlamentsförsamlingar sitter i stolen, och när två av de på den tiden mest berömda amerikanska soldaterna, menige Lyndie England och hennes kille, special Charles Garner Jr., då och då tog en paus från sitt sorterande och staplande av nakna kroppar, så var det i den universella vita plaststolen de ‘chilled out’ och lät sig fotograferas. Den vita plaststolen knyter ihop historien på alla nivåer. På realplanet förenar den de folkliga evenemangen, platser och stridande grupperingar och styrkor i Undantagstillståndet. Därnäst sammanbinder den alla de bilder, video, berättelser osv. som den verkliga omvärlden utanför erhåller inifrån Irak. Och slutligen samlar den de oräkneliga teorierna om orsaker och sammanhang och förenar dem i en idé som pekar ut mot det överordnade sammanhanget.

back

 

Damaskus 2006 Björkekärr 2009 Asprogerakata 2011 Alexandria 2012   Kayseri 2013 Rome 2015 Amasterdam 2016