Till minne av de vita pelikanerna / In Memory of the Great White Pelicans

År 1975 landade en vit pelikan på en ö i Göteborgs skärgård. Fågeln blev senare förd till Slottsskogen där den fick tillbringa sina resterande dagar. Fler pelikaner införskaffades och dammen med pelikaner blev ett kärt utflyktsmål för parkens besökare men år 2010 flyttades de två kvarvarande pelikaner till Ebeltoft Zoo i Danmark. Verket Till minne av de vita pelikaner bygger på denna samtidshistoria och lik som historien har verket både en rörlig och en fast punk. Den fasta punkten är i form av ett minnesmärke fastmonterat på en bänk bredvid dammen där pelikanerna brukade husera. Både för att geografiskt markera platsen men också som en hållhake för minnet hos förbipasserande. Den rörliga delen är historien om dessa fåglar som finns nedskriven i en mindre bok. Boken kan liknas vid en karta som smidigt vecklas ihop och förflyttas.

In 1975, landed a white pelican on an island in the archipelago of Gothenburg. The bird was later taken to Slottsskogen where it had to spend its remaining days. More pelicans were obtained and the pond with pelicans became a cherished destination for park visitors. In 2010 however the two remaining pelicans where moved to Ebeltoft Zoo, Denmark. The work In Memory of the Great White Pelicans is based on this contemporary history and just as the history the work has both a potable and a fixed position. The fixed point is in the form of a memorial statue that is attached to a bench beside the pond where pelicans used to stay. It marks the geographical location but also functions as a marker for the bye-passers memory. The portable part of this history is the small booklet that contains the story of these birds, like a map, easy to fold up and transport.

<<back