Administrerade

Finansierade

Indexerade

Omarbetade

Sålde

Aktiverade

Flyttade fram

Informerade

Omorganiserade

Satte ihop

Analyserade

Formade

Införde

Omstrukturerade

Tog initiativ till

Anförtroende

Forskade

Ingrep

Ordinerade

Talade

Anslöt

Fostrade

Insåg

Organiserade

Testade

Anställde

Fotograferade

Inspekterade

Planerade

Tillförde

Använde

Framkallade

Inspirerade

Presenterade

Tillhandahöll

Arbetade noggrant

Framställde

Intygade

Producerade

Tillverkade

Arrangerade

Frågade ut

Investerade

Programmerade

Tillämpade

Assisterade

Förberedde

Kalkylerade

Projekterade

Tolkade

Avgjorde

Förbättrade

Katalogiserade

Publicerade

Transformerade

Avskedade

Förebyggde

Klassificerade

Påverkade

Tränade

Balanserade

Förenade

Kombinerade

Rapporterade

Tänkte

Bedömde

Förändrade

Kommunicerade

Redigerade

Tävlade

Befordrade

Förenklade

Komponerade

Reducerade

Underhöll

Behöll

Föreslog

Koncentrerade

Reformerade

Underlättade

Bekräftade

Föreställde mig

Konsoliderade

Reglerade

Undersökte

Berikade

Förfinade

Konstruerade

Rehabiliterade

Uppdaterade

Beräknade

Förhandlade

Konsulterade

Rekommenderade

Upplevde

Beskrev detaljer

Förklarade

Kontrakterade

Rekryterade

Uppmuntrade

Bestämde

Förstod

Kontrollerade

Reparerade

Uppnådde

Bevisade

Förstärkte

Konverserade

Representerade

Uppskattade

Budgeterade

Försvarade

Konverterade

Resonerade

Upptäckte

Byggde

Förtydligade

Koordinerade

Reviderade

Urskilde

Bytte

Förutsåg

Kopierade

Revitaliserade

Utbildade

Centraliserade

Förvärvade

Korrigerade

Ritade

Utförde

Datoriserade

Förändrade

Kvalificerade

Rådgav

Uträttade

Decentraliserade

Garanterade

Kvantifierade

Räknade ut

Uttryckte

Definierade

Gav husrum

Köpte

Räknade ut

Utvecklade

Dekorerade

Inkvarterade

Körde

Rättfärdigade

Utvidgade

Delade ut

Gav upphov till

Lagrade

Samarbetade

Utvärderade

Delegerade

Genomförde

Ledde

Samlade

Var ordförande

Deltog

Verkställde

Letade efter

Sammanställde

Verbaliserade

Demonstrerade

Godkände

Levererade

Sanktionerade

Verifierade

Designade

Guidade

La ner

Såg möjligheter

Vitaliserade

Diagnosticerade

Gick vidare

Lärde

Serverade

Valde

Distribuerade

Gjorde färdigt

Läste

Skaffade fram

Värderade

Dokumenterade

Hanterade

Löste

Skapade

Värvade

Drog slutsatser

Hjälpte

Manövrerade

Skrev

Återskapade

Effektiviserade

Höll tal

Matchade

Strukturerade

Ändrade

Enade

Höll ut

Medlade

Skyddade

Ökade

Erkände

Identifierade

Motiverade

Skötte om

Överlade

Etablerade

Illustrerade

Mätte

Slog ihop

Översatte

Experimenterade

Importerade

Navigerade

Sorterade

Övertygade

Exporterade

Improviserade

Observerade

Stimulerade

Övervakade

 

 

 

Standardiserade

Övervägde

 

 

 

 

 

Special thanks to Arbetsförmedlingen for their inspiring list.

<<back